REKLAMA
REKLAMA

Bezpieczeństwo w pracy zawsze na pierwszym miejscu – SumiRiko z nagrodą PIP

W dniu 5 listopada w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie odbyła się uroczysta gala podsumowująca Konkurs „Pracodawca—Organizator Pracy Bezpiecznej”. W tym ważnym i prestiżowym Konkursie organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy, w III kategorii, czyli wśród pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników, trzecie miejsce zajęła spółka SumiRiko Poland Sp. z o.o. Oddział w Zagórzu (dalej SumiRiko).

Celem konkursu jest szerzenie i promocja najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym tworzenie bezpiecznych i ergonomicznych stanowisk pracy.

Bezpieczeństwo w pracy to złożone zagadnienie, które ze względu na swoją interdyscyplinarność, uwzględnia odpowiedzialność pracodawcy za przestrzeganie wszystkich przepisów prawa pracy, dbałość o pracownika, miejsce pracy czy środowisko naturalne. Właśnie takie wieloaspektowe podejście SumiRiko do bezpieczeństwa zostało nagrodzone przez Państwową Inspekcję Pracy. Na wyróżnienie zasłużyły działania min. z zakresu wdrażania nowych technologii i usprawniania procesów produkcyjnych, które znacząco wpływają na poprawę bezpieczeństwa oraz ergonomii na stanowiskach pracy. SumiRiko kładzie szczególny nacisk na edukację pracowników oraz zwiększanie ich świadomości w zakresie właściwej oceny, nie tylko zagrożeń na stanowisku pracy, ale również wpływu samych pracowników na poprawę warunków pracy. SumiRiko zachęca pracowników do zgłaszania własnych pomysłów i dzieli się wiedzą oraz dobrymi praktykami poprzez informowanie o zdarzeniach wypadkowych oraz wdrażanych środkach zaradczych w fabrykach grupy SUMITOMO na całym świecie.

Faktem jest, że na bezpieczeństwo w pracy składają się wspólne wysiłki odpowiedzialnego pracodawcy oraz nie mniej zaangażowanych pracowników, dlatego SumiRiko dedykuje nagrodę wszystkim swoim pracownikom.

Dziękujemy za zaangażowanie!

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

 

08-12-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym: