REKLAMA
REKLAMA

I Bieszczadzkie Forum Audytu

SANOK / PODKARPACIE. Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW), Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. (PIKW), Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji ACFE Poland Chapter # 183, zapraszają do udziału w I Bieszczadzkim Forum Audytu, które odbędzie się 29 listopada 2022 roku o godzinie 9:00 w Auli Centrum Sportowo-Dydaktycznego Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21 w formie stacjonarnej w ramach spotkań członków i sympatyków CAKW z cyku Bezpieczeństwo informacji.

Forum zostało objęte patronatem honorowym przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.

Zapraszamy do dyskusji przedstawicieli nauki, przedsiębiorstw, administracji publicznej, organizacji rządowych i samorządowych, służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, itp., zarówno pełniących obowiązki audytorów, przedstawicieli kadry zarządzającej, jak i osoby zainteresowane problematyką audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej oraz ochrony danych osobowych i audytu bezpieczeństwa.

Członkowie Rady Naukowej Wydarzenia:

 • prof. dr hab. inż. Jan Posobiec,
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo,
 • prof. dr hab. Aleksander Witosz,
 • dr hab. Elżbieta Cipora, prof. ucz.,
 • dr hab. Marcin Janik, prof. UŚ,
 • dr hab. inż. Konrad Malasiewicz,
 • dr hab. inż. Stanisław Rysz, prof. ucz.,
 • dr inż. Mateusz Kaczmarski,
 • dr Marek Cierpiał – Wolan,
 • dr Stanisław Hady-Głowiak,
 • dr Krzysztof Hus,
 • dr Ewa Janik,
 • dr Katarzyna Kruczek,
 • dr Anna Miarecka,
 • dr Alina Walenia,
 • dr Małgorzata Wilczyńska,
 • mgr Robert Płaziak.

Zgłoszenie udziału następuje poprzez wypełnienie formularza online https://tiny.pl/wdh4l

Przed zgłoszeniem się do udziału w wydarzeniu prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych i jej akceptację.

Dodatkowo, dla chętnych osób:

Za udział w spotkaniu można uzyskać 5 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych https://www.krajowalista.pl/krajowa-lista,163.html . Walne zgromadzenie członków CAKW postanowiło ustalić składkę zadaniową, a zarząd CAKW ustalił składkę na pokrycie kosztów udziału w spotkaniu stowarzyszenia na 30 zł od osoby, która chce uzyskać zaświadczenie o udziale i przyznanych punktach, przy czym z opłaty zwolnieni są członkowie CAKW z opłaconą składką członkowską za bieżący rok, absolwenci Uczelni z poprzedniego roku akademickiego i osoby przyjęte na studia w bieżącym roku.

Wpłaty za udział prosimy wpłacać na rachunek CAKW nr 49 1750 0012 0000 0000 3441 9477.

Informujemy, iż CAKW gromadzi dane osobowe w celu organizacji forum audytu i wystawienia zaświadczenia o udziale w forum. Zarchiwizowane danych osobowych uczestnika imię i nazwisko oraz e-mail będą przechowywane bezterminowo.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania lub zmiany formy Konferencji, w tym informacji określonych w programie z przyczyn niezależnych od organizatorów.

materiały nadesłane

22-11-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)