REKLAMA
REKLAMA

LXXI sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego już w poniedziałek! PORZĄDEK OBRAD

LXXI sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego już w poniedziałek! PORZĄDEK OBRAD

RZESZÓW / PODKARPACIE. W poniedziałek, 26 lutego 2024 r.  odbędzie się LXXI sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji. Początek obrad o godzinie 12.00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z LXX sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zagórz.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Samorządowego Kraju Preszowskiego na Słowacji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2024.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2024 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2024 – 2045.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika województwa. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/540/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dn
ia 29 grudnia 2016 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Przemyślu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich od wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia ich do kategorii.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2024-2027 z Perspektywą do 2031 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2024 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego.
20. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (KSOW). Sprawozdanie z realizacji – stan na 31.12.2023 r.
21. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – stan na 31.12.2023 r.
22. Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Stan wdrażania osi 4 w województwie podkarpackim – stan na dzień 31.12.2023 r.
23. Sprawozdanie z realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 – stan na dzień 31.12.2023 r.
24. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych Członków Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego za IV kwartał 2023 r.
25. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych radnych Województwa Podkarpackiego – IV kwarta 2023 roku.
26. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2023.
27. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 15 stycznia 2024 r. do 8 lutego 2024 r.
28. Informacja o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na LXX sesji w dniu 29 stycznia 2024 r.
29. Interpelacje i zapytania radnych.
30. Wnioski i oświadczenia radnych.
31. Wystąpienia zaproszonych gości.
32. Zamknięcie sesji.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
fot. archiwum UMWP

26-02-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)