REKLAMA
REKLAMA

„Nic o nas bez nas”. Gminy Sanok to nie dotyczy?

SANOK / PODKARPACIE. – Nikt z nami nie rozmawia i nie próbuje wyjaśnić zaistniałej sytuacji, co wywołuje niepokoje społeczne i buduje napięcie związane z łamaniem prawa mieszkańców do samostanowienia w swoich sprawach lokalnych – podkreśla Anna Hałas, wójt gminy Sanok.

Dorota Mękarska

Tadeusz Wojtas, przewodniczący Rady Gminy Sanok otrzymał w zeszły czwartek pismo z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przygotowania w 2021 roku optymalnych rozwiązań dotyczących zmiany granic miasta Sanoka.

Jak napisał Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w MSWiA w Warszawie, zgodnie z uzasadnieniem przyjętego przez Radę Ministrów rozporządzenia z 30 lipca 2021 roku nie doszło do zmian granic administracyjnych miasta Sanoka. Jednakże, jak już informowaliśmy, z rozporządzenia wynikało, że w przypadku Sanoka procedura będzie przebiegać inaczej.

– Procedura w sprawie poszerzenia granic administracyjnych miasta Sanoka nie jest wszczynana na nowo, a jest kontynuacją już rozpoczętej procedury, o czym świadczy uzasadnienie do Rozporządzenia Rady Ministrów z 30 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta – tłumaczy Michał Mielniczuk, rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego. – W uzasadnieniu wprost jest napisane że: Minister właściwy do spraw administracji publicznej, z uwagi na społeczne uwarunkowania oraz cele rozwojowe miasta, w szczególności w kontekście planowanych inwestycji o charakterze strategicznym dla subregionu, tj. koncepcji produkcji wodoru, podejmie działania z urzędu celem przygotowania w 2021 r. optymalnych rozwiązań dot. zmiany granic miasta Sanoka.

Wojewoda Ewa Leniart wyraziła prośbę

Jak informuje sekretarz stanu, jednocześnie wojewoda podkarpacki w piśmie z dnia 18 sierpnia br. wyraziła prośbę o ponowne rozpatrzenie wniosku Rady Miast Sanoka w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta, polegające na przyłączeniu do Sanoka części obszaru gminy Sanok, tj. sołectwa Bykowce, Zabłotce oraz części sołectwa Trepcza.

W piśmie zwrócono się o przedstawieni opinii Rady Gminy Sanok w sprawie zmiany granic polegającej na włączeniu do miasta sołectwa Bykowce o powierzchni 554,64 ha, sołectwa Zabłotce o powierzchni 211,58 ha oraz części Trepczy z łączną powierzchnia działek 149,66 ha.

Anna Hałas

– Z dużym zaskoczeniem przyjęłam treść pisma jakie wpłynęło 26.08.2021r., do Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie podjęcia z urzędu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prośbę Pani Wojewody działań związanych ze zmianą granic administracyjnych miasta Sanoka. Pismo zostało poprzedzone rozmową z Panią Wojewodą Ewą Leniart na Uczelni Państwowej w Sanoku, jaką odbyłam po zakończeniu konferencji na temat doliny wodorowej, w której uczestniczyłam z własnej inicjatywy. W trakcie rozmowy zostałam poinformowana, że zmiana granic miasta Sanoka nastąpi decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Równocześnie Pani Wojewoda utwierdziła mnie w przekonaniu, iż sprawa toczy się poza Urzędem Wojewódzkim, a ona nie jest zorientowana w szczegółach i nie ma wiedzy o zakresie i ostatecznym kształcie planowanych zmian granic – informuje Anna Hałas, wójt gminy Sanok w przesłanym do redakcji naszego portalu oświadczeniu.

– Tym bardziej dziwi mnie treści przekazanego pisma z ministerstwa, z którego wynika, iż sprawa została podjęta na prośbę Pani Wojewody, co ewidentnie świadczy, o tym że Pani Wojewoda pomimo swoich zapewnień jednak dysponowała nie tylko wiedzą, ale jest niejako inicjatorem wznowienia procedury. Z lakonicznej treści pisma wynika, iż zmiana granic administracyjnych podyktowana jest realizacją inwestycji o charakterze strategicznym dla subregionu tj.: koncepcji produkcji wodoru.

W odpowiedzi z Urzędu Wojewódzkiego rzecznik prasowy nie rozwodzi się wiele na temat pobudek, którymi kierowała się wojewoda Ewa Leniart.

– W związku z pismem Pana Tomasza Matuszewskiego, Burmistrza Miasta Sanoka, z dnia 16 sierpnia 2021 r., dotyczącym ponownego rozpatrzenia wniosku Rady Miasta Sanoka w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Sanoka, polegającej na przyłączeniu do miasta Sanoka części obszaru ewidencyjnego gminy Sanok tj. sołectw: Bykowce, Trepcza i Zabłotce, Wojewoda Podkarpacki poparł prośbę Pana Burmistrza, w zakresie zmiany granic – informuje lakonicznie Michał Mielniczuk.

Wszyscy mówią o wodorze, ale konkrety nie padają

– Pomimo podejmowanych przeze mnie wielokrotnych prób doprecyzowani zakresu rzeczowego inwestycji związanych z produkcją wodoru, nikt z osób decyzyjnych firmujących zamierzenia na poziomie województwa nie jest w stanie określić, co to będzie za infrastruktura, jak i kiedy zostanie urzeczywistniona, a przede wszystkim jaki jest cel włączenia do miasta Sanoka Bykowiec, Zabłociec oraz części Trepczy w kontekście realizacji tej inwestycji – kontynuuje wójt gminy Sanok.

Pani Wojewoda pozostaje nieuchwytna

I dodaje. – Pani Wojewoda pozostaje nieuchwytna. Przewodniczący Rady Gminy Sanok bezskutecznie próbuje się z nią skontaktować od kilku dni, niestety bez efektu. Nikt z nami nie rozmawia i nie próbuje wyjaśnić zaistniałej sytuacji, co wywołuje niepokoje społeczne i buduje napięcie związane z łamaniem prawa mieszkańców do samostanowienia w swoich sprawach lokalnych.

Tomasz Matuszewski

– Każde sołectwo przyłączone do Sanoka stanie się pełnoprawną dzielnicą. Wsłuchujemy się w głosy mieszkańców na każdym etapie realizacji zadań, począwszy od ich planowania, organizacji do realizacji. Mieszkańcom Zabłociec, Bykowiec i części Trepczy, swoją ciężką pracą udowodnimy, że warto być częścią Sanoka – Tomasz Matuszewski w mediach społecznościowych zachęca mieszkańców sołectw do poparcia idei rozszerzenia miasta, ale też nie ujawnia informacji, jak potencjał przyłączanych miejscowości ma być wykorzystany w produkcji wodoru.

Przyłączenie trzech sołectw daje nowe możliwości inwestycyjne?

Słowa burmistrza Sanoka nie trafiły jednak do przekonania mieszkańcom gminy wiejskiej, a przynajmniej ich części. W zeszłym tygodniu zablokowali oni rondo im. Zdzisława Beksińskiego w Sanoku w proteście przeciwko działaniom rządu oraz władz wojewódzkich i miasta. Mieszkańcy gminy Sanok mówią wyraźnie, że wojewoda jest rzecznikiem tylko interesów miasta.

– Wojewoda Podkarpacki jest rzecznikiem interesów wszystkich mieszkańców Podkarpacia, w tym mieszkańców gminy Sanok, jak i Miasta Sanoka – odpowiada rzecznik prasowy. – W obecności premiera Mateusza Morawieckiego, 18 maja br. został podpisany list intencyjny na rzecz utworzenia Doliny Wodorowej. W związku z tym przyłączenie obszaru 3 sołectw daje nowe możliwości inwestycyjne w tym subregionie. Zaangażowanie władz samorządowych, w tym władz Miasta Sanoka w pozyskanie nowych źródeł energii i wodoru, znajduje pełne uznanie w kontekście wyzwań, jakie UE postawiła w tym zakresie.

Grafika poglądowa

foto:archiwum UG Sanok, UM Sanok

31-08-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)