Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości. Nieruchomość Kalnica

Data dodania: 2022-01-12 08:51:06
#ID: 33461

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lesku
Przemysław Kubica
Kancelaria Komornicza, pl. Konstytucji 3 Maja 14, Lesko,  38-600 Lesko
tel. 13 46 45 810 / fax. 13 46 45 810
Sygnatura: KM 734/15OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Kancelaria Komornicza nr II w Lesku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-01-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lesku z siedzibą przy pl. Konstytucji 3 Maja 9, 38-600 Lesko, pokój 10, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości Kalnica,  38-607 Cisna, dla której SĄD REJONOWY LESKO IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , LESKO, 38-600 LESKO) prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1E/00021320/9.

Opis nieruchomości:
Działka 46 położona w miejscowości Kalnica gmina Cisna - umiejscowiona jest sąsiedztwie pojedynczej zabudowy jednorodzinnej, usługowo-pensjonatowej, letniskowej oraz obszarów odłogowanych, uprawianych rolniczo, zakrzewionych i zadrzewionych, a także lasów. Działka o pow. 0,1719 ha, kształt nieforemny, o nieregularnym przebiegu granic utrudniających możliwość dobrego zagospodarowania. Teren nierówny, pofałdowany. Brak bezpośredniego dojazdu. Południową granicę wyznacza ciek wodny. Grunt porośnięty trawami, znacznie zakrzewiony i zadrzewiony drzewostanem mieszanym niskiej jakości, głównie wierzbą, olchą i bukiem. Klasa bonitacyjna IV (Lzr-Ps IV). Lokalizacja dobra w odniesieniu do terenów siedliskowych.

Suma oszacowania wynosi 3 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 300,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. pl. Konstytucji 3 Maja9, Lesko, 38-600 Lesko.  

- nieruchomości Kalnica,  38-607 Cisna, dla której SĄD REJONOWY LESKO IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , LESKO, 38-600 LESKO) prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1E/00021320/9.

Opis nieruchomości:

Działka 55/1 położona w miejscowości Kalnica gmina Cisna - umiejscowiona jest sąsiedztwie pojedynczej zabudowy jednorodzinnej, usługowo-pensjonatowej, letniskowej oraz obszarów odłogowanych, uprawianych rolniczo, zakrzewionych i zadrzewionych, a także lasów. Działka o pow. 0,1383 ha, kształt nieforemny, o nieregularnym przebiegu granic utrudniających możliwość dobrego zagospodarowania. Teren nierówny, pofałdowany. Dojazd możliwy drogą gruntową nieutwardzoną. Południowo-wschodnią granicę wyznacza ciek wodny. Grunt porośnięty trawami, znacznie zakrzewiony i zadrzewiony drzewostanem mieszanym niskiej jakości, głównie wierzbą, olchą. Klasa bonitacyjna IV (Ps IV). Lokalizacja dobra w odniesieniu do terenów siedliskowych.

Suma oszacowania wynosi 2 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 950,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 260,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. pl. Konstytucji 3 Maja9, Lesko, 38-600 Lesko.  

- nieruchomości położonej przy  ,Kalnica,  38-607 Cisna, dla której SĄD REJONOWY LESKO IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , LESKO, 38-600 LESKO) prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1E/00021320/9.

Opis nieruchomości:

Działka 55/2 położona w miejscowości Kalnica gmina Cisna - umiejscowiona jest sąsiedztwie pojedynczej zabudowy jednorodzinnej, usługowo-pensjonatowej, letniskowej oraz obszarów odłogowanych, uprawianych rolniczo, zakrzewionych i zadrzewionych, a także lasów. Działka o pow. 0,0258 ha, kształt nieforemny, o nieregularnym przebiegu granic utrudniających możliwość dobrego zagospodarowania. Teren nierówny, pofałdowany. Dojazd możliwy drogą gruntową nieutwardzoną. Południowo-wschodnią granicę wyznacza ciek wodny. Grunt porośnięty trawami, znacznie zakrzewiony i zadrzewiony drzewostanem mieszanym niskiej jakości, głównie wierzbą, olchą. Klasa bonitacyjna IV (Ps IV). Lokalizacja dobra w odniesieniu do terenów siedliskowych.

Suma oszacowania wynosi 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 525,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 70,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. pl. Konstytucji 3 Maja9, Lesko, 38-600 Lesko.  

- nieruchomości przy  ,Kalnica,  38-607 Cisna, dla której SĄD REJONOWY LESKO IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , LESKO, 38-600 LESKO) prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1E/00021320/9.
Opis nieruchomości:

Działka 87 położona w miejscowości Kalnica gmina Cisna - umiejscowiona jest sąsiedztwie pojedynczej zabudowy jednorodzinnej, usługowo-pensjonatowej, letniskowej oraz obszarów odłogowanych, uprawianych rolniczo, zakrzewionych i zadrzewionych, a także lasów. Działka o pow. 10,3539 ha, kształt nieforemny, o nieregularnym przebiegu granic, jednakże dający możliwość dobrego zagospodarowania. Teren nierówny, pofałdowany. Dojazd możliwy poprzez działki przyległe. Grunt poprzecinany drzewostanem mieszanym o niskiej jakości, głównej świerkiem, jodłą, brzozą, bukiem, jaworem. Klasa bonitacyjna V (Lzr-Ps IV). Lokalizacja dobra w odniesieniu do terenów siedliskowych.

Suma oszacowania wynosi 475 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 356 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 500,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. pl. Konstytucji 3 Maja9, Lesko, 38-600 Lesko.  

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Nowy BFG S.A.Oddział Operacyjny w Lesku 58 8642 1012 2003 1218 4783 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Przemysław Kubica

Cena: Do negocjacji

Powołaj się na ogłoszenie z sanok24.pl

Wyślij wiadomość:
Zobacz inne ogłoszenia z kategorii:
Grunty
DODAJ PODOBNE OGŁOSZENIE
Zobacz inne w kategorii:
Grunty


MOTORYZACJANIERUCHOMOŚCIPRACABUDOWNICTWOEKOLOGIAINNEDODAJ OGŁOSZENIE
Dodaj
ogłoszenie