KIEROWNIK PRODUKCJI W FABRYCE MEBLI - WOOD LUCK DESIGN

Data dodania: 2023-11-27 15:06:41
#ID: 47938

TWÓJ ZAKRES OBOWIĄZKÓW 

·       Planowanie i organizowanie procesu produkcji, włącznie z ustalaniem harmonogramu prac i zapewnianiem odpowiednich zasobów.

·       Nadzorowanie i monitorowanie działań zespołów produkcyjnych, w tym kontrola postępu prac, wykonania zadań zgodnie z planem oraz zapewnienie wysokiej jakości produktów.

·       Współpraca z innymi działami w firmie, takimi jak dział handlowy, zaopatrzenie, kontrola jakości, aby zapewnić sprawną i efektywną produkcję.

·       Zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym rekrutacją i oceną pracowników, a także motywowanie i budowanie zespołu.

·       Audytowanie i ocenianie istniejących procesów produkcyjnych w celu identyfikacji obszarów wymagających poprawy i wdrażania nowych rozwiązań.

·       Monitorowanie i kontrola kosztów produkcji, w tym optymalizacja zużycia surowców, materiałów i energii.

·       Dbanie o przestrzeganie standardów bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku produkcyjnym oraz wdrażanie działań mających na celu minimalizację ryzyka wypadków.

·       Rozwiązywanie problemów produkcyjnych i podejmowanie decyzji operacyjnych w celu utrzymania ciągłości pracy.

·       Analiza danych dotyczących produkcji i opracowanie raportów dotyczących wydajności, efektywności i jakości produkcji.

·       Doskonalenie procesów produkcyjnych i stosowanie metodologii Lean Manufacturing lub innych narzędzi ciągłego doskonalenia.

·       Utrzymywanie i monitorowanie terminów realizacji zamówień oraz dostosowywanie produkcji do bieżących potrzeb rynkowych.

·       Raportowanie bezpośrednio do zarządu firmy i współpraca w zakresie strategicznego planowania produkcji.

NASZE WYMAGANIA

·       Doświadczenia w zarządzaniu produkcją mebli

·       zdolność do koordynacji działań zespołów

·       Umiejętności planowania i organizacji procesów produkcyjnych

·       Znajomość technologii i przemysłu związanych z produkowanymi wyrobami

·       Umiejętność analizy i optymalizacji procesów produkcyjnych

·       Znajomość norm i standardów związanych z jakością i bezpieczeństwem pracy

·       Umiejętność efektywnej komunikacji i współpracy z innymi działami w firmie

·       Zdolności przywódcze i umiejętność motywowania zespołu do osiągania celów produkcji

·       Zorientowanie na wyniki i umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji

·       Umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania działań zapobiegawczych

·       Znajomość systemów informatycznych wspierających zarządzanie produkcją

OFERUJEMY

 ·       zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

·       niezbędne narzędzia pracy

·       atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od wyników

·       możliwość zdobycia nowego doświadczenia oraz rozwoju osobistego

 

CV prosimy przesyłać na adres mailowy HELLO@WOODLUCKDESIGN.COM  z dopiskiem nazwy stanowiska.


Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę ESMEE INEZ SZARZYŃSKA dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Pracownik działu handlowego w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119 poz. 1)".

Cena: Do negocjacji

Powołaj się na ogłoszenie z sanok24.pl

Wyślij wiadomość:
Zobacz inne ogłoszenia z kategorii:
Inne
DODAJ PODOBNE OGŁOSZENIE
Zobacz inne w kategorii:
Inne


MOTORYZACJANIERUCHOMOŚCIPRACABUDOWNICTWOEKOLOGIAINNEDODAJ OGŁOSZENIE
Dodaj
ogłoszenie