REKLAMA
REKLAMA

Okiem włodarzy wiejskiej gminy Sanok – ciąg dalszy

SANOK / PODKARPACIE. Proces zmian administracyjnych miasta Sanok wzbudza wiele emocji szczególnie pośród mieszkańców gminy wiejskiej. Z uwagi na wybiórcze i niepełne informacje, które ukazują wyłącznie jedną stronę przysłowiowego medalu konieczne wydaje się sprostowanie wybranych, szczególnie istotnych kwestii.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Wiejska Gmina Sanok od roku 2010 ma zawarte porozumienie międzygminne z Gminą Miasta Sanoka, które zostało zmienione w 2019 r. Od tego czasu gmina wiejska zabiega o podpisanie umowy wykonawczej na realizację zadań w ramach wspólnego prowadzenia PSZOK-u na terenie miejskim – bezskutecznie. We wrześniu ubiegłego roku SPGK określiło kwotę prawie 240 tys. zł dopłaty do funkcjonowania PSZOK – a nie 200 tys. zł, jak mylnie podano w artykule pt. „Sprawozdanie burmistrza: poszerzenia granic Sanoka i inne sprawy bieżące”. Kwotę tą gmina wiejska zaakceptowała, jej wysokość została potwierdzona pisemnie przez władze miasta Sanoka początkiem grudnia 2020 r.

W dniu 28.12.2020 r. do Urzędu Gminy Sanok wpłynęło pismo podpisane przez burmistrza z informacją mówiącą o tym, że w wyniku nowej formuły kalkulacji rekompensaty do funkcjonowania PSZOK gmina wiejska winna dopłacić ponad 1 mln złotych (dokładnie 1 mln 30 tys. zł – nie, jak burmistrz podaje we wspomnianym wyżej artykule 900 tys.). Ponadto pismo zostało opatrzone informacją, że decyzję w tej sprawie Wójt ma podjąć do 30.12.2020 r.!!! W temacie PSZOK-u w Sanoku przy ulicy J.P. II obsługującego min. mieszkańców gminy wiejskiej trwa wymiana korespondencji pomiędzy samorządami. Nadmienić warto, że dla mieszkańców gminy wiejskiej funkcjonuje PSZOK w miejscowości Pisarowce, dodatkowo w harmonogramie odbioru odpadów Wiejskiej Gminy Sanok zaplanowany jest w roku 2021 odbiór odpadów wielkogabarytowych. Odpady zebrane w funkcjonującym PSZOK Pisarowce jak i zebrane w zbiórce objazdowej wielkogabarytów nie obciążają PSZOK w mieście Sanoku.

Oświata

Faktem jest, że dzieci z gminy wiejskiej uczęszczają do szkół miejskich. Jest to dokładnie 375 uczniów, a nie 600 jak kilkukrotnie już mogliśmy usłyszeć z ust Włodarzy miasta. Korzystanie przez dzieci wiejskie ze szkół miejskich wynika z dwojakich powodów. Dla części miejscowości wiejskich szkoły podstawowe są wskazane jako obwód, więc dzieci uczęszczają do tych szkół wskazanych jakby „z urzędu”. Niezbędny transport dla dzieci wiejskich zapewnia gmina wiejska, gdy taka konieczność i możliwość prawna występuje. Obwody te funkcjonują od lat, co ważne żaden z Włodarzy miasta Sanoka nie występował z wnioskiem o konieczność zmian w tym zakresie. Drugi powód uczęszczania dzieci wiejskich do szkół miejskich to kierowanie dzieci do szkół przez rodziców z przyczyn różnych, będących niejednokrotnie wewnętrzną sprawą rodzinną. W takim przypadku dowóz dzieci do szkół zapewniany jest indywidualnie. Szkoły podstawowe przyjmując uczniów z terenów wiejskich nie tworzą nowych oddziałów klasowych, dzieci wiejskie są „dopełnieniem” oddziałów klasowych tworzonych w szkołach miejskich. Głównym kosztem funkcjonowania systemu oświaty w każdej jednostce samorządu terytorialnego jest wynagrodzenie kadry. Pomniejszenie ilości uczniów w poszczególnych oddziałach klasowych nie pomniejszy kosztów funkcjonowania obiektów oświatowych, wręcz przeciwnie, w przypadku mniejszych oddziałów klasowych będzie mniejsza subwencja oświatowa, a tym samym organ prowadzący tj. miasto dopłaciłoby znacznie większą kwotę do systemu oświaty, aniżeli ta, która pojawia się w mediach i opiewa na kwotę 29 mln złotych. Jak ogólnie wiadomo w mieście istnieje bardzo duża nadpodaż miejsc w szkołach, co jest spuścizną poprzedniej epoki, gdzie przyrost naturalny ukształtował istniejący system oświatowy w zakresie infrastruktury. Każde „puste miejsce” generuje określone koszty, stąd jak wiadomo szkoły walczą o każdego ucznia, co pozwala na utrzymanie istniejącego systemu. Czy zatem biorąc pod uwagę wyeliminowanie z sanockiego systemu oświaty 375 uczniów pochodzących z gminy wiejskiej nie będzie konieczności zlikwidowania przynajmniej jednej szkoły w Sanoku? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam w rękach Włodarzy Gminy miejskiej Sanok.


Anna Hałas
– Wójt Gminy Sanok

Zaspokajanie potrzeb społecznych na swoim terytorium

Miasto – a więc pośrednio sanocki podatnik, reprezentowany przez burmistrza, który podejmuje decyzje za miasto, a więc bezpośrednio za sanockiego podatnika, sam planuje, rozważa i inwestuje w planowane zadania przy aprobacie radnych. Miasto – burmistrz, nie zadawał pytań sąsiednim gminom czy nawet ościennym miejscowościom, jakie inwestycje są miastu potrzebne. To decyzje włodarzy Sanoka spowodowały budowę drogiego dworca autobusowego, (nie)szczęśliwego kompleksu basenów, obiektów oświatowych itd. Wszelkie te inwestycje powstają, jak się może wydawać, głównie z myślą o mieszkańcach Sanoka, dla turystów, zapewne i mieszkańców okolicznych miejscowości. Zadać sobie należy pytanie, czy gdyby nie było okolicznych sołectw, a w zasadzie gmin, to czy te inwestycje by powstały? – oczywiście że tak, zadaniem każdej jednostki samorządu terytorialnego jest zaspokajanie potrzeb społecznych na swoim terytorium. Z infrastruktury miejskiej, jako ośrodka centralnego, korzystają mieszkańcy nie tylko przyległych do Sanoka sołectw, ale wszystkich okolicznych gmin – np. mieszkańcy gminy Besko, Zarszyn również korzystają z „dobrodziejstw” miasta Sanoka. Idąc filozofią burmistrza miasta Sanoka powinien powstać Sanok wielkości co najmniej Powiatu Sanockiego, a może i większy, gdyż z infrastruktury miejskiej korzystają także mieszkańcy sąsiednich powiatów. Podążając takim tropem, dojdziemy do wniosku, że to Rzeszów powinien poszerzyć się o Sanok – tam wszyscy jeździmy do galerii handlowych, multikin, teatru czy szkół.

Przewodniczący Rady Tadeusz Wojtas

Skarbnik Agnieszka Haduch

Za-ca Wójta Paweł Wdowiak

Wójt Anna Hałas

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

O inwestycjach i opłatach za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli (VIDEO)

Władze Gminy Wiejskiej Sanok obalają mity związane z przyłączeniem 9 wsi do Sanoka (VIDEO)

źródło: materiały nadesłane

26-02-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)