REKLAMA
REKLAMA

Wójt Gminy Sanok z absolutorium i wotum zaufania!

GMINA SANOK. Radni Gminy Sanok docenili pracę nowego Wójta Gminy Sanok Pawła Wdowiaka oraz podległych mu pracowników. W dniu 26 czerwca 2024 r. w sali narad Urzędu Gminy Sanok odbyła się pierwsza sesja absolutoryjna Rady Gminy Sanok IX kadencji.

Po przedstawieniu raportu o stanie Gminy za rok 2023, Rada Gminy Sanok podjęła uchwałę Nr V/18/2024 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sanok wotum zaufania. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych – jednogłośnie przegłosowali uchwałę o wotum zaufania.

Następnie po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2023 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, Radni przystąpili do podjęcia uchwały w tym zakresie. Na mocy Uchwały Nr V/20/2024 Radni udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Sanok Pawłowi Wdowiakowi z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2023 rok. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 13 głosów ZA, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego. Dodatkowym potwierdzeniem prawidłowej pracy Wójta, są także pozytywne opinie Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.

źródło: Gmina Sanok

27-06-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)