Lokal użytkowy Cacao Club Sanok

Data dodania: 2021-09-17 11:17:15
#ID: 31202

Lokal użytkowy Cacao Club Sanok

Syndyk Masy Upadłości Mirosława Zarzyckiego sprzeda z wolnej ręki składniki masy upadłości:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego zlokalizowanego w Sanoku, przy ul. Traugutta 9, nr działki 1501/2, obręb wójtostwo, nr KW KS1S/00048861/1 wraz z wyposażeniem.

Cena minimalna: 1.283.400,00 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych).

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 1 października 2021 r. do godziny 15:00, w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi. W przypadku przesłania oferty listami poleconymi liczy się data wpływu. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Mirosław Zarzycki prowadzący działalność pod nazwami LOCA JOY Iwonicz Zdrój, GALERIA GLORIETTA Iwonicz Zdrój, CACAO MUSIC & BOWLING CLUB Sanok w Banku BNP PARIBAS o numerze: 91 1600 1462 1893 5174 5000 0001 z dopiskiem „Wadium Przetarg Sanok” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym.

Otwarcie i wybór oferty nastąpi w dniu 5 października 2021 r. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4 o godz.14:00 sala 7.

Szczegółowe zasady składania ofert określone zostały w regulaminie przetargu i aukcji, który jest dostępny do pobrania na stronie civilis . pl

Cena: 1283400zł

Powołaj się na ogłoszenie z sanok24.pl

Wyślij wiadomość:
Zobacz inne ogłoszenia z kategorii:
Biura i Lokale
DODAJ PODOBNE OGŁOSZENIE
Zobacz inne w kategorii:
Biura i Lokale


MOTORYZACJANIERUCHOMOŚCIPRACABUDOWNICTWOEKOLOGIAINNEDODAJ OGŁOSZENIE
Dodaj
ogłoszenie