REKLAMA
REKLAMA

Związek Bieszczadzkich Gmin Pogranicza negatywnie o zmianie granic Sanoka, ale decyzja już zapadła

BIESZCZADY / PODKARPACIE. Związek Bieszczadzkich Gmin Pogranicza na lipcowym posiedzeniu przyjął stanowisko w sprawie poszerzenia granic miasta Sanoka. Stanowisko zostało wystosowane do premiera Matusza Morawieckiego i Mariusza Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Związek w piśmie wyraził stanowczą dezaprobatę dla działań burmistrza Sanoka w sprawie działań zmierzających do włączenia w granice miasta trzech sołectw z gminy wiejskiej Sanok. Zdaniem samorządowców inicjatywa budzi szereg kontrowersji, wywołując niepotrzebne napięcia i konflikty, ale przede wszystkim destabilizuje działalność samorządu gminy Sanok. Według sygnatariuszy pisma argumenty przytaczane przez władze miasta Sanoka nie mają merytorycznego uzasadnienia, a jedynym celem podjętych kroków jest „skok na kasę” podatnika. Związek zwraca uwagę premiera i ministra na bardzo wysokie zadłużenie miasta, które na koniec bieżącego roku ma wynosić 54, 19%. Inicjatywa poszerzenia miasta ma, według samorządowców, zniwelować ten poziom.

W piśmie odniesiono się do sytuacji gminy wiejskiej Sanok, która prowadząc zrównoważoną politykę finansową osiągnęła znaczy stopień rozwoju. Wyłączenie z jej obszaru trzech znaczących sołectw doprowadzi do drastycznego wzrostu zadłużenia tej gminy, stagnacji i degradacji gospodarczej, co odbije się na jakości życia mieszkańców.

Jak zauważono zmiany zainicjowane przez burmistrza Sanoka są sprzeczne z wolą mieszkańców gminy wiejskiej, którzy w 98% podczas konsultacji społecznych przy 72% frekwencji opowiedzieli się za pozostaniem w obecnych granicach administracyjnych.

Związek Bieszczadzkich Gmin Pogranicza stanowczo sprzeciwił się zmianom, które stoją w sprzeczności z poszanowaniem woli społeczeństwa, doprowadzą do lokalnych konfliktów i niszczą gminę, która w ostatnich 20 latach ugruntowała swoją pozycję na mapie samorządowej kraju.

Pismo podpisali: Adam Piątkowski, wójt gminy Solina, Renata Szczepańska, wójt gminy Cisna, Roman Bzdyk, wójt gminy Komańcza, Marek Bańkowski, wójt gminy Bukowsko, Krzysztof Zapała, wójt gminy Olszanica wraz z przewodniczącym Tadeuszem Daroszem, Anna Hałas, wójt gminy Sanok, Bogusław Kochanowicz, wójt gminy Czarna, Grzegorz Gągola, wójt gminy Bircza, przewodniczący ZBGP Ernest Nowak i Wioletta Kozubal, z-ca wójta gminy Lutowiska.

Pismo samorządowców nie będzie zapewne wzięte pod uwagę, gdyż opublikowano już projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. W projekcie widnieje zapis o zmianach granic miasta Sanoka  i gminy Sanok polegających na włączeniu do dotychczasowego obszaru miasta sołectwa Bykowce, o powierzchni 553,64 ha (909 mieszkańców) oraz obszaru sołectwa Zabłotce, o powierzchni 211,58 ha (538 mieszkańców).

Decyzja w formie rozporządzenia Rady Ministrów ma zapaść do 31 lipca br.

Grafika poglądowa

21-07-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)